Mgr. Robert Rotrekl, advokát

Evidenční číslo ČAK: 10226

Adresa kanceláře: Milady Horákové 329/26, 602 00 Brno, Česká republika

Kontakt: +420 538 755 555, robert.rotrekl@ak-rr.com

Úvod

Dnešní doba s sebou přináší rychlé změny ve společnosti, ekonomice, způsobu života a též rychlý vývoj a časté změny právních předpisů. Proto se naše kancelář snaží poskytovat právní služby komplexního charakteru a volí profesionální a individuální přístup ke svým klientům.

Právní služby poskytujeme formou konzultací, připomínkováním a sepisováním smluv a jiných dokumentů, zastupováním při obchodních jednáních s partnery klienta a v neposlední řadě v řízení před soudy, správními a státními orgány.

O nás

Mgr. Robert Rotrekl, advokát

Advokátní kancelář

 • od 15. 4. 2005 Výkon advokacie se sídlem v Brně
 • 2004 - 2005 Výkon advokacie se sídlem v Praze
 • 1. 5. 2004 Zahájení výkonu advokacie jako samostatný advokát

Profesní dráha

 • 16. 3. 2004 Složení advokátní zkoušky u České advokátní komory v Praze
 • 2001 - 2004 Zaměstnán v advokátní kanceláři JUDr. Romany Javornické v Praze jako advokátní koncipient
 • 2000 - 2001 Zaměstnán v advokátní kanceláři JUDr. Elišky Chobolové v Brně jako advokátní koncipient
 • Červen 2000 Zapsán do České advokátní komory jako advokátní koncipient
 • 1997 - 2000 Praxe při studiu a během civilní služby v advokátní kanceláři JUDr. Elišky Chobolové v Brně
 • 1993 - 1998 Masarykova Universita v Brně, Právnická fakulta

Právní služby

Poskytujeme právní služby ve všech oborech práva, se zaměřením na:

Lorem Ipsum
Obchodní právo
 • Zakládání a právní změny společností
 • Závazkové vztahy a smluvní agenda
 • Vymáhání a správa pohledávek
Lorem Ipsum
Občanské právo
 • Nemovitosti, jejich převody, rozdělení a vypořádání, katastr nemovitostí
 • Závazkové vztah a smluvní agenda
 • Vymáhání a správa pohledávek
Lorem Ipsum
Sportovní právo
 • Připomínkování a sepis smluv

Našim klientům zajišťujeme zastupování před soudy, správními orgány, jednání s protistranami, dále poskytujeme konzultace, právní stanoviska a rozbory, připomínkování a sepis smluv a smluvních dokumentů.

Spolupracující kancelář

Mgr. Tomáš Rotrekl, advokát

Evidenční číslo ČAK: 18424

Tel: + 420 538 755 555

E-mail: tomas.rotrekl@ak-rr.com

Sídlo:
     Milady Horákové 329/26
     602 00 Brno
     Česká republika

Advokát Mgr. Tomáš Rotrekl poskytuje právní služby ve všech oborech práva, se zaměřením na trestní právo.

Kontakt

Mgr. Robert Rotrekl

Evidenční číslo ČAK: 10226

IČO: 713 29 323

ID datové schránky: 8ujgggy

Adresa kanceláře:
     Milady Horákové 329/26
     602 00 Brno
     Česká republika

Tel: + 420 538 755 555

E-mail: robert.rotrekl@ak-rr.com