-

Mgr. Robert Rotrekl

advokát

Právní služby

Poskytujeme právní služby ve všech oborech práva, se zaměřením na:

Obchodní právo:
 • Zakládání a právní změny společností
 • Závazkové vztahy a smluvní agenda
 • Vymáhání a správa pohledávek
 • Cenné papíry, úvěry
 • Nekalá soutěž a ochrana hospodářské soutěže
Občanské právo:
 • Nemovitosti, jejich převody, rozdělení a vypořádání, katastr nemovitostí
 • Práva k duševnímu vlastnictví
 • Ochrana spotřebitele
 • Náhrada škody
Sportovní právo:
 • Připomínkování a sepis smluv
Trestní právo:
 • Zastupování v trestním řízení
 • Uplatnění škody v trestním řízení

Našim klientům zajišťujeme zastupování před soudy, správními orgány, jednání s protistranami, dále poskytujeme konzultace, právní stanoviska a rozbory, připomínkování a sepis smluv a smluvních dokumentů.

Sídlo kanceláře


Jiří „Nox“ Petruželka © 2007 Technická podpora